Profiel Diensten Outdoor Route Contact Home
logo (1s)
(2s)
spatie Profiel

Ætypos B.V. is een onafhankelijk organisatieadvies- bureau gericht op het verbeteren van de performance van mensen in organisaties. Ætypos werkt voor profit en non-profit organisaties en overheid.

Ætypos is in 1993 opgericht vanuit het idee dat een ieder in iets beter is dan wie ook ter wereld en dat het een ieders uitdaging is dit talent of natuurlijk potentieel te ontdekken en aan te wenden.

De naam Ætypos is afgeleid van het Griekse woord "Tupos" en het Latijnse "Typus". Dit betekent tot de essentie doordringen of wel typeren.
Typeren betekent volgens van Dale (groepen van) personen in hun karakteristieke eigenschappen voorstellen. Dit is precies waar Ætypos voor staat.

Ætypos B.V. koos als beeldmerk de dolfijn, die sinds de Griekse klassieke oudheid staat voor levensenergie, bezieling, vitaliteit, passie, inspiratie, creativiteit en communicatie.

(nereid)
The design was made by Anneke Verhoog, painter.
As a technique she used multi-colour lino.

Ætypos is gericht op het ontwikkelen van (kern-) competenties van individuen, teams en organisaties met het doel de performance te verbeteren: Human Performance Improvement gaat uit van respect voor en uniciteit van het individu.

Ætypos stimuleert het genereren van enerzijds visie en anderzijds realiteitszin.

Visie betekent strategische intelligentie.
Het is "thinking big". Voor het geestesoog een beeld van de gewenste toekomst creëren. Zichzelf, het team of de organisatie in een wijder perspectief plaatsen en in een groter geheel.

Realiteitszin vereist dat men met beide benen op de grond blijft staan. Volstrekt in contact blijven met de realiteit van de markt, met feiten, en met de eigen mogelijkheden en ambities. Tegelijkertijd rekeninghoudend met de beperkingen van structuur, cultuur en mensen en aansluitend bij de gekoesterde waarden van de organisatie.

Vanuit deze waarden wordt vorm gegeven aan de eigen toekomst en organisatie. Tegenwoordig wordt er een zwaar beroep gedaan op medewerkers en leidinggevenden. Daarom is het van cruciaal belang zich te onderscheiden in een klimaat, waarin ruimte is voor de wil om risico's te nemen, maar ook voor creativiteit, elan, spirit en diversiteit. Anders geformuleerd voor een goede afstemming tussen persoonlijke vrijheid, collegiale samenwerking en excellent leiderschap.

"De Nereïden, godinnen van de zee, brachten hun dagen door met het spelen en zwemmen met dolfijnen "

terug naar top